3D modellek

A múzeumi kulisszák mögött…

Kedves néző! Üdvözlöm a digitális múzeumi oldalunkon. Célom, hogy digitális eszközökkel az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet rejtett kincseit és “titkos” helyiségeit megmutassam. Böngésszen kedvére az itt látható 3D modellek között és ismerkedjen a magyar színháztörténet múltjával és jelenével.
A térbeliség és illúzió a színházművészet éltető eleme. Múzeumunk a magyar színház-, báb- és tánctörténet számos tárgyi emlékét őrzi, melyeket ritkán tudunk a nagyközönségnek megmutatni, a digitális közzététel során pedig elvesztődik a tárgyak térbelisége. Kollégáim segítségével húsz kiemelt gyűjteményi tárgyunk (bábok, jelmezek, makettek, kellékek) háromdimenziós modelljét készítettem el, melyek keretsztmetszetét adják a múzeumban őrzött színháztörténeti forrásoknak.

“Rejtett” múzeumi terek

Először a múzeum néhány jól ismert és kevésbé ismert terét szeretném bemutatni. A modelleken kattintható annotációk vannak, amikből sok további érdekesség kiderül. A Cikkarchívumban például az egyes előadásokról szóló kritikákat őrző mappák számából megtudhatjuk, hogy kik voltak a magyar színpadokon a legnépszerűbb szerzők.

 

A Dokumentáció intézményünk megalapítása (1952) óta fennálló részlege. Tulajdonképpen sajtóarchívum, amely színházi témájú újság- és folyóiratcikkeket, tanulmányokat gyűjt. Elsősorban a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű színházak életére koncentrál, de 1995-ig az anyag nemzetközi. A szisztematikus gyűjtés 1952-ben indult meg, de a különböző forrásokból (ajándék, hagyaték) származó ennél régebbi anyagok is a gyűjteménybe kerülnek. A Dokumentáció 3 fő gyűjteményi egységből áll: szerzőkre, műveikre és azok színházi megvalósítására vonatkozó színikritikák, interjúk és egyéb írások. Jelenleg kb. 24 000 szerzőre (illetve műveikre) vonatkozó anyagunk van. Valamennyi minisztériumi, illetve önkormányzati fenntartású magyarországi színházról van anyagunk, ezen kívül gyűjtjük a fontosabb magánszínházak, illetve alternatív együttesek anyagait, valamint – országok, illetve városok szerinti felosztásban rendezve el – az összes határon túli magyar színház és a fontosabb külföldi színházak anyagát is. Ezek mellett kb. 4500 magyar és közel ugyanennyi külföldi művészre vonatkozó anyagunk van az úgynevezett “személyi dossziékban”. A dokumentáció gyűjtőköre ezen kívül kiterjed a színházi szervezetekről, fesztiválokról, díjakról, vendégjátékokról stb. szóló sajtóanyagokra, valamint az elméleti cikkekre is.

A színháztudomány szakkönyvtárát azzal a céllal hívták életre 1952-ben, hogy a színházzal foglalkozó szakembereket, tudományos kutatókat magyar és idegen nyelvű szakirodalommal ellássa. A könyvtár teljességre törekvően gyűjti a magyar nyelvű és magyar vonatkozású színházi tárgyú szakirodalmat, a hazai színházak által bemutatott színművek szövegkönyveit. Jelentős az idegen nyelvű szakkönyvek, színpadi szövegek száma. Megtalálhatóak a legfrissebb hazai színházi szaklapok, számos külföldi szakfolyóirat, az Intézet régi és mai kiadványai, s más, irodalmi, kulturális periodikák is. Az állomány nagyobb része (65 000 tétel) zárt raktárban van elhelyezve, de az olvasóterem szabadpolcain minden fontos színházi kézikönyv – mintegy 1200 kötet – megtalálható: lexikonok, bibliográfiák, szótárak, adattárak, színháztörténeti összefoglalók, drámakalauzok, díszlet- és jelmeztervezéshez használható munkák, drámakötetek. A gyűjteményben való tájékozódást a különböző speciális katalógusok segítik: szerzői, a színpadi szövegek címe szerinti, kevés szereplős darabok szerzői, egyfelvonásos darabok szerző szerinti katalógusa, és speciális színházi szakkatalógus.
A patinás cédulakatalógus modelljéből megtudhatjuk, hogy milyen szerzőktől/szerzőkről őrzünk a legtöbb könyvet.

 

 A fényképezés elterjedése előtt képzőművészeti alkotások örökítették meg a színházi alkotókat, a színházak látványvilágát. Képzőművészeti gyűjteményünk legkorábbi darabja egy 18. századi színpadkép. A 19. századot elsősorban festmények, grafikák és szoborportrék reprezentálják, a 20. századi anyag azonban rendkívül sokszínű. A kollekció jelentős része színész-ábrázolás, számos amatőr munka mellett Barabás Miklós, Orlai Petrich Soma, Márffy Ödön, Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotásai is fellelhetők.

A modelleket készítette:  Szabó Attila.
Szakmai közreműködők: Berze Nóra, Csiszár Mirella, Halász Tamás, Huszár Ágnes, Papp Eszter, Sipőcz Mariann, Stenczel Emese, Turnai Tímea, Varga Andrea.
© OSZMI 2015