Jelmezek

A Szcenikai gyűjtemények történeti anyagában díszlet- és jelmeztervek, színházi makettek, jelmezek, színpadi díszletfotók találhatók. Az intézet megalapítása, azaz 1952 óta gyűjtjük a színjáték terével és a színészek viseletének kialakításával foglalkozó anyagokat: grafikákat, rajzokat, valamint a díszletekhez készült maketteket, jelmezeket, kellékeket. A Jelmeztár állományának túlnyomó része egy-egy híres színésznő színpadi fellépéseihez kapcsolódik. Állandó kiállítóhelyünkön, a Bajor Gizi Színészmúzeumban, a szcenikai gyűjtemény anyagából is számos darab látható. Az 1920-as évektől már nemcsak a prózai színjátszásról, de a zenés színpadi játékról is számos dokumentumot őrzünk. A kőszínházak, alternatív színházak és a főiskolások tervein keresztül nyomon követhető mindaz, ami a század sokszínű színjátszására jellemző a tervezéstől a megvalósulásig. Az anyag sokrétűségét mintegy 100 tervező életművének dokumentumai jelzik.

Gertrudis jelmeze a Bánk Bánból

Nemzeti Színház, Budapest. Bemutató: 1951. A jelmezt Tőkés Anna viselte. Rendező: Major Tamás.

Bánk és Gertrudis, Tőkés Anna és Tímár József. Wellesz Ella felvétele

“Tőkés Anna Gertrudisa az igazi “nagy alakítások” minden jellemző vonását egyesíti magában. Ez a meráni bestia nemcsak veszedelmesen romlott és gonosz, féktelenül nagyravágyó valaki, hanem rendkívül jelentékeny is. Éppoly méltóságteljes királyné, mint félelmetes ellenfele a nagyúrnak. Már első megszólalásával sűrű, nyugtalanító drámai atmoszférát teremt maga körül. Minden szava, mozdulata, szemvillanása élő-eleven s a lelkében zajló indulat hiteles kifejezője. Egészében a nagy művésznő legjobb tragikai alakítása ez, amely Gertrudis karakterének nem egy zavaró ellentmondását feloldja a helyes szövegaláhúzás tisztázó eszközeivel.” Kárpáti Aurél: A megújhodott Bánk bán, Színház és Filmművészet, 1951/9

Felhőkarcoló – jelmezkompozíció

Krétakör, Pestiesti, 2007. Rendező: Nagy Fruzsina, Láng Annamária. Jelmezterv, jelmez: Nagy Fruzsina, Lsz: 2009.7.1., Lelőhely: OSZMI, belső jelmezraktár, (műanyag, mérete: 80 x 140 x 75 cm )

Lakópark – jelmezkompozíció

Krétakör, Pestiesti, 2007. Rendező: Nagy Fruzsina, Láng Annamária. Jelmezterv, jelmez: Nagy Fruzsina, Lsz: 2009.5.1., Lelőhely: OSZMI, belső jelmezraktár, (műanyag, mérete: 80 x 140 x 75 cm )

A Krétakör és Nagy Fruzsina közös produkciója látvány és verbalitás kettősségére épül. A népszerű lapra asszociáltató cím, melyen keresztül megidéztetnek a budapesti éjszaka fragmentumai, apró mozaikokból összeálló szerkezetet takar. Meg­cso­dál­hatjuk a tervező eredetien formabontó, invenciózus kreációit, melyek köré történetek, de legalábbis etűdök épülnek. Urbán Balázs: Pizzaember a blue boxban, Színház, 2007/11

A Pesti Estben megjelenő információhalmaz a budapesti élet sajátos foglalata: mozi, zene, szórakozóhelyek, étel-ital, apró – ha végiglapozzuk, képzeletbeli utazást tehetünk a pesti éjszakában. A Krétakör legújabb előadását a programmagazin ihlette: virtuális kalandozást kínál az éjszakai városban, mintha tetszőlegesen felütnénk egy-egy oldalt a lap hasábjain. Az előadás egymáshoz lazán kapcsolódó jelenetei e tematika mentén létrejövő improvizációk alapján születtek, ami az előadók személyes reflexióihoz is alapul szolgált: saját színészi helyzetüket értékelik, és a Krétakör társulat körül kialakult bizonytalanságból fakadó érzéseiket is belekeverik az előadás szövetébe, melyből saját szavaikkal élve cuvée keletkezik. Kelemen Orsolya: Hiányzik a lövőcsel, Ellenfény, 2007/8